آلبوم من ◂ hejazi6
حضرت آیه الله آقای حاج سید ابوالقاسم موسوی حجازی متولی مدرسه ی علمیه ی پریزاد که اکنون در حرم مطحر حضرت رضا علیه السلام واقع شده است (پدر بزرگ استاد)