آلبوم من ◂ hejazi 5
عکسی از استاد با مرحوم والدشان آقای حاج سید جواد حجازی