آلبوم من ◂ hejazi 4
مراسم عمامه گذاری آقای سید مهدی حجازی فرزند بزرگ استاد - در بیت حضرت آیه الله العظمی وحید خراسانی