آلبوم من ◂ hejazi3
عکسی از استاد با حضرت آیه الله العظمی آقای وحید خراسانی