اخبار کوتاه از جهان
89 بازدید
تاریخ ارائه : 1/8/2013 12:17:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

فلسطین اشغالی - خاخام ( یوسف کوهین ) اسرائیلی آمریکایی الاصل، از اعضای حزب تندروی ( شاس ) و مبلغ جریان صهیونیسم، به اسلام گروید و نام خود را به ( یوسف محمد ) تغییر داد و اعلام کرد که نه تنها خود، بلکه همه خانواده اش به اسلام گرویدند.

منبع: افق حوزه - شماره 353